Om mig

Arbeta direkt med mig utan mellanhänder.

Engelska är mitt modersmål och min magisterutbildning är från University of London. Mina specialitéer är konstforskning och arkitekturhistoria.

Även vetenskapliga forskningsmaterial inom humaniora har jag erfarnehet.

Jag har även journalistisk erfarenhet från Franska Nyhetsbyrån (AFP) i Stockholm.

Kvalitet och "deadlines" är två nyckelord.

Jag kan även erbjuda korrekturläsning och ge förslag på textredigering för ett bättre slutresultat.

Min historia

1998

2005

2010

2018

Här kommer det något så småningom

Här kommer det något så småningom

Här kommer det något så småningom

Här kommer det något så småningom

Kontakta mig

Copyright © Alla rättigheter förbehållna Anna Wohl